Najprv preverte, potom kupujte

Pred tým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu.
Na ODO-PASS-e sa zobrazí história počas celej doby životného cyklu vozidla.

Overenie platnosti výpisu prevádzkových záznamov vozidla

Čím viac záznamov o vozidle existuje, tým viac informácií o histórii vozidla získate. ODO-PASS zobrazí celkovú históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, pri TK, EK, KO alebo pri ďalších úkonoch. Vydaný ODO-PASS je platný vždy do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v RPZV.

Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-PASS zobrazí náhle zníženie stavu kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Overenie prevádzkových záznamov vozidla

Číslo ODO-PASS-u *
Dátum vystavenia ODO-PASS-u *
Posledný stav kilometrov *

Kde získam ODO-PASS?

ODO-Pass môžete získať na pracoviskách kontroly originality. Je súčasťou odborného posudku o kontrole originality vozidla a protokolu o kontrole originality evidenčnej. Orentačná cena za vydanie ODO-Pass-u je 7 € s DPH. Samotný ODO-Pass Vám pracovisko kontroly originality vydá až po aktuálnom zapísaní stavu najazdených kilometrov na vozidle do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Ako funguje ODO-PASS?

Záznamy z histórie kilometrov získavame z dôveryhodných zdrojov (autorizované servisy, TK, EK, KO, nezávislé opravovne, pneuservisy, opravovne automobilových skiel, atď.), ktoré sa zaznamenávajú pri servisných prehliadkach, opravách, výmenách dielov alebo technických kontrolách. Záznamy sú spolu s údajmi o stave najazdených kilometrov zasielané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.